Disclaimer

Wolters Kluwer provozuje tuto stránku jako službu pro zájemce o společnost.

Wolters Kluwer věnuje náležitou péči složení stránky a její aktualizaci.

Nicméně Wolters Kluwer nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím této stránky nebo v jiné souvislosti, a to v jakékoliv formě, stejně tak za dočasnou nedostupnost této stránky.

Produkt a názvy značek jsou chráněny autorským právem.

Jedinými ukládanými informacemi o uživatelích jsou IP adresa počítače, použitý prohlížeč, navštívené stránky a datum a čas návštěvy. Wolters Kluwer tato data využije k monitoringu použití této webové stránky a pro přizpůsobení požadavkům návštěvníků.

Pokud tuto stránku navštěvujete pro objednání informací, vyžadujeme vaše jméno, email a ostatní údaje pouze proto, abychom mohli odpovědět na váš požadavek.