Správa právních rizik

Velká výzva ohledně rizik

Role firemních právníků se mění. Již to není pouze o pomoci firmě porozumět právu, psaní dokumentů a vedení sporů. Firemní právníci jsou sami aktivní ve správě právních rizik pro ochranu firmy a zájmů akcionářů. Pro důsledné plnění této role je nutné, aby byla všechna data správně strukturována. Identifikace, správa a reportování rizik je pak mnohem snazší. Pokud jsou data ukryta ve smlouvách kdesi na discích, směrnice posílány emailem a informace manuálně aktualizovány v tabulkách, tak není možné efektivně spravovat rizika a vyvarovat se jim.

Řešení Legisway – snadné, ale výkonné

Legisway umožňuje firemním právním oddělením efektivně spravovat právní rizika díky strukturovanému uspořádání všech důležitých dat. Díky Legisway budete mít k dispozici jednoduché řešení pro včasnou identifikaci právních rizik, možnost zaměření se na ně, mít pod kontrolou jejich dopady a vytvářet reporty.

Pět způsobů, jak využít Legisway při správě firemních rizik

1. Mějte jasný přehled o všech společnostech, obchodních jednotkách a osobách, kterých by se rizika mohla týkat
Abyste mohli efektivně spravovat právní rizika, může vám Legisway graficky znázornit strukturu vaší fi rmy včetně všech dceřiných společností, obchodních jednotek a investorů.

2. Vyhodnoťte úrovně rizika a určete priority
Když si musíte být jistí, že máte podchyceny ty nejdůležitější hrozby, Legisway vám pomůže nastavit priority akcí dle úrovně rizika.

3. Evidujte data strukturovaně
Evidujte všechna fakta, která potřebujete k identifikaci rizikových oblastí dle přednastavených pravidel napříč kauzami, smlouvami nebo compliance.

4. Dle svého uvážení nastavujte pravidla pro snížení rizik
Nastavte si notifikace a upomínky pro kritické události jako obnovy smluv, lhůty podání nebo platnost směrnic.

5. Zhodnoťte a sdílejte výsledky
Vytvořte si report s potenciálními riziky a dejte vědět kolegům ve vedení.“

Objevte, jak může Legisway pomoci rozvoji vašeho byznysu.
Napište si o prezentaci ihned.