Soukromí & Cookies

Toto prohlášení vás seznámí se způsobem zpracování, skladování a využívání údajů, které Wolters Kluwer ČR, a. s. o svých zákaznících či uživatelích internetových stránek sbírá a schraňuje. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Wolters Kluwer, a. s. je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Shromažďování vašich osobních údajů

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici v zaměstnání, regionální příslušnost a případné členství v profesních komorách. Webové stránky provozované Wolters Kluwer, a. s. mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na Wolters Kluwer ČR weby uživatelé přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení těchto webů, jejich správě a analýze trendů.

Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům

Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. K údajům mají přistup pouze vybraní zaměstnanci společnosti Wolters Kluwer, a. s. zabezpečující zákaznický servis, distribuci či zpracovávající analýzy pro následné využití v obchodu, marketingu a vývoji produktů a služeb. Na žádost zákazníka, jež musí být doručena v písemné formě na adresu společnosti, poskytneme bezodkladně údaje o zákazníkovi vedených, zákazník může požádat o jejich opravu či pozastavení zasílání případných obchodních sdělení. Toto prohlášení je rovněž k dispozici v tištěné podobě v recepci sídla společnosti. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se umístí ve vašem počítači či zařízení při návštěvě této webové stránky. Každý uživatel návštěvou těchto stránek souhlasí s používáním souborů cookie a jejich ukládáním do prohlížeče. O této skutečnosti je informován při návštěvě webových stránek a svůj souhlas uděluje následným používáním webových stránek. Pokud uživatel s používáním souborů cookie nesouhlasí, může soubory cookie vymazat nebo zablokovat. Tím, že používáme soubory cookie, nedochází k porušení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje, ani je neposkytujeme zprostředkovatelům, resp. třetím stranám. Pomáhají nám též shromažďovat analytické údaje o používání těchto stránek. V souborech cookie nikdy neukládáme osobní údaje. Ukládá se pouze jedinečný identifikátor relace, který nám umožňuje opakovaně načítat profil a předvolby uživatele při dalších návštěvách těchto stránek. Soubory cookie se ukládají do prohlížeče uživatele, aby mu umožnili přístup k různým funkcím související např. s přihlášením registrovaného uživatele či s nakupováním. Typy souborů cookie:
  • dočasné – uložené v počítači nebo zařízení během doby trvání relace a po jejím ukončení se odstraní.
  • trvalé – uchovávají se v počítači nebo zařízení delší čas. Uživatel je může ze svého prohlížeče vymazat.
Možnosti nastavení převážné části prohlížečů umožňují povolení a prohlížení souborů cookie, ale také zakázání všech nebo vybraných souborů cookie.